2018 2019 2020 2021 2022 2023

Töös olevad projektid

 • 3-korteriga elamu rekonstrueerimine ning veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud (Viljandi vald)
 • Korterelamu rekonstrueerimine (Viljandi linn)
 • Tootmishoone veevarustus (Võru linn)
 • Suure-Jaani Õigeusukiriku veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumine (Suure-Jaani linn)
 • Konsultatsioon abihoone veevarustuse ja kanalisatsiooni osas (Haaslava vald, Tartumaa)
 • Arenduspiirkonna korterelamute (16 krt.elamut) hoonesisesed veevarustuse- ja kanalisatsioonipaigaldised (Tartu vald)
 • Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku isolatsioonipalatite rekonstrueerimine. VK osa (Tallinn)
 • Rajatava korterelamu ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioonitsioon (Viljandi linn)
 • Rajatava lühiajalise rendi korterelamute ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioonitsioon (Viljandi linn)
 • Kinnistu lokaalse veevarustuse ja kanalisatsiooni kasutusteatise menetlus (Viljandi vald)
 • Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine (Viljandi linn)
 • Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine (Viljandi linn)
 • Eramu veevarustus, olmereovee- ja kanalisatsioon ning vundamendidrenaaž (Viljandi vald)
 • Põhja-Eesti Verekeskuse VK tööprojekt (Tallinn)
 • Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliiniku isolatsioonipalatite rekonstrueerimine. VK osa (Tallinn)
 • Korterelamu veevarustus ja kanalisatsioon (Tallinn)
 • Tootmishoone veevarustus ja kanalisatsioon (Kiili, Harju maakond)
 • Paide Riigigümnaasiumi VK ja kütte teostusmudel (Paide linn)
 • Suvekohviku survekanalisatsioon (Viljandi linn)
 • Äri- ja tööstushoone veevarustus ja kanalisatsioon koos sademevee taaskasutussüsteemiga (Lasnamäe LO, Tallinn)
 • Kahe büroohooneks rekonstrueeritava hoone, ühe kohvikuks rekonstrueeritava hoone ja uueehitisena rajatava korterelamu veevarustuse- ja kanalisatsioonipaigaldised ja VK välisvõrgud EP, PP, TP (Kristiine LO, Tallinn)

2023 valminud tööd

 • Äri- ja tootmishoone ning kinnistu veevarustus ja kanalistsioon (Viljandi linn)
 • Kahe ridaelamu välisveevarustus ja -kanalisatsioon (Luunja vald)
 • Äri- ja tootmishoone veevarustus ja kanalisatsioon VKS EP ja VKV PP (Viljandi linn)
 • Autoteenindus ja kaupluslao hoone ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon (Viljandi linn)
 • Rekonstrueeritava ja laiendatava büroohoone ning kinnistu veevarustus, reovee- ja sademeveekanalisatsioon (Kesklinna LO, Tallinn)
 • Tootmishoone ja kinnistu veevarustus ning kanalisatsioon (Türi, Järvamaa)