Töös olevad projektid

 • Ärihoone veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumise torustike rajamine, põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Küla keskuse ühisveevärgi torustiku rekonstrueerimine, põhiprojekt (Põhja-Sakala vald)
 • Ühiskondliku hoone kanalisatsiooniga liitumine (Holstre, Viljandi vald)
 • Kahe korteriga eramaja täiendav veevarustusega liitumine (Viljandi linn)
 • Eramu veevarustusega liitumine, põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Kalmistu teenindushoone veevarustus ja kanalisatsioon (Nõmme LO, Tallinn)
 • Ärihoone veevarustus ja kanalisatsioon, eelprojekt (Männimäe, Viljandi linn)
 • Eramu veevarustus ja kanalisatsioon, eel- ja põhiprojekt (Viljandi vald)
 • Korterelamu veeühenduse rekonstrueerimise projekt (Kesklinna LO, Tallinn)
 • Elamu veevarustus ja kanalisatsioon (Viljandi linn)
 • Kortermajade ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon (Haabersti LO, Tallinn)
 • Sotsiaalmaja veevarustuse ja kanalisatsiooni tööprojekt (Saue linn)
 • Kohviku kanalisatsioonile rasvapüüduri lisamine (Viljandi linn)
 • Tootmishoone VK liitumine ja kinnistu tuletõrjevee rek. (Viljandi linn)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgiga (Viljandi vald)
 • Eramu veevarustus ja kanalisatsioon (Viimsi, Harjumaa)
 • Kinnistu veevarustuse rekonstrueerimine ja liitumine ühiskanalisatsiooni survekanalisatsiooniga (Papsaare küla, Pärnu linn)

2021

 • Eramu veevarustus ja kanalisatsioon, eelprojekt (Viljandi vald)
 • 4-korteriga elamu lokaalne kanalisatsioon (Mulgi vald)
 • Laohoone veevarustuse ja kanalisatsiooni eelprojekt (Viljandi linn)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (Viljandi linn)
 • Kinnistu sademeveekanalisatsioon ja ehitusdrenaaž (Haabersti LO, Tallinn)
 • Detailplaneeringuala ÜVK liitumised (Põltsamaa vald, Jõgevamaa)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (Maardu, Harjumaa)
 • Detailplaneeringuala ÜVK ühendused (Rakvere)
 • Ridaelamu (s.h. kinnistu) veevarustus ja kanalisatsioon (Viljandi linn)
 • Ühisveevärgi veevarustuse ja survekanalisatsiooni torustike ümberpaigutamine (Jämejala, Viljandi vald)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (Papsaare küla, Pärnu linn)
 • Korterelamu veevarustuse ja kanalisatsiooni rek. (Viiratsi, Viljandi vald)
 • Lao- ja büroohoone VK tööprojekt (Mustamäe LO, Tallinn)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsioniga (Kohila vald, Rapla maakond)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsioniga (Kohila vald, Rapla maakond)
 • Puidutööstuse tuletõrjevee tiik ja kuivhüdrandid (Möldre küla, Tõrva vald)
 • Korterelamuga kinnistu kanalisatsioon (Uusna, Viljandi vald)
 • 8 kinnistu veevarustus (Viinistu, Kuusalu vald)
 • Kontorihoone ja kinnistu veevarustus ning olmereovee- ja sademeveekanalisatsioon (Aegviidu, Harjumaa)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi reoveekanalisatsiooniga (Mustla, Viljandi vald)
 • Puhkemaja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon koos karavaniparkla ühendustega (Valma, Viljandi vald)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsioniga ning kinnistu sademeveekanalisatsioon (Järveotsa, Viljandi linn)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsioniga, eelprojekt (Järveotsa, Viljandi linn)
 • Kinnistu liirumine ühisveevärgi ja -kanalisatsioniga (Vorbuse küla, Tartu linn)
 • Ärihoone veevarustus ja kanalisatsioon, eelprojekt (Männimäe, Viljandi linn)
 • Aiandusühistu välisveeveevarustuse rekonstrueerimine (Sinialliku küla, Viljandi vald)
 • Veevarustuse tänavatorustiku pikendamine (Kantreküla, Viljandi linn)
 • Rajatava üksikelamu ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon (koos reovee kohtkäitlusega kinnistul) (Lääne-Nigula vald, Lääne maakond)
 • Riigigümnaasiumi hoone siseste VK torustuke ja kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni tööprojekt (Paide linn)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgiga (Viljandi linn)
 • Kahe 32-korteriga kortermaja hoonesisene tarbeveevarustus, reoveekanalisatsioon ja sademevee kanalisatsioon. Põhiprojekt (Tartu vald)
 • Kauplusehoone ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon (Põhja-Sakala vald, Viljandimaa)
 • Kinnistu veevarustuse, olmereovee- ja sademeveekanalisatsiooniga liitumine ning vertikaalplaneering (Viljandi linn)

2020

 • Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine kinnistut läbiva olemasoleva ühisveevärgi kanalisatsiooni ümberpaigutamisega (Viljandi linn)
 • Veevarustuse liitumispunktide rajamine kahele kinnistule ja ühe kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni torustikud (Viljandi linn)
 • Kahe 32-korteriga kortermaja hoonesisene veevarustus ja kanalisatsioon. Eelprojekt (Tartu vald)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgiga ning kanalisatsiooni rekonstrueerimine (Viljandi linn)
 • Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine (Viljandi linn)
 • Suvila veevarustus ja kanalisatsiooni liitumistorustikud (Häädemeeste vald, Pärnumaa)
 • Välisveevõrgu torustiku põhiprojekt (Leie, Viljandi vald)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Põhiprojekt (Kristiine LO, Tallinn)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Survekanalisatsiooni põhiprojekt (Põhja-Sakala vald, Viljandimaa)
 • Suvila veevarustus ja kanalisatsioon (Viimsi vald, Harjumaa)
 • Aleviku keskuse hoone VK tööprojekt. (Saue vald, Harjumaa)
 • Veiniköögi biopuhasti põhiprojekt (Mulgi vald, Viljandimaa)
 • Lao- ja olmehoonete kompleksi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine (sh. ca. 200m veevarustuse torustiku ja survekanalisatsiooni kinnisel meetodil rajamise projekteerimine). Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Hooldekodu eluhoone veevarustuse ja kanalisatsiooni tööprojekt (Paide linn)
 • Ühiskondliku hoone tuletõrje voolikusüsteemi likvideerimine. Põhiprojekt (Haabersti LO, Tallinn)
 • Veetorustiku audit. (Viljandi vald)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Kinnistu lokaalne veevarustus ja -kanalisatsioon salvkaevu ja kogumismahuti baasil. Eelprojekt (Viljandi linn)
 • Tööstushoone veevarustus ja kanalisatsioon (sh. hoonesisene VK, kinnistu VK ja ca 200m veevarustuse tänavatorustiku koos hüdrandiga). Põhiprojekt (Kambja vald, Tartumaa)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Ühiskondliku hoone ruumiandmete korrektruur ehitisregistris. Põhiprojekt (Haabersti LO, Tallinn)
 • Tööstushoone veevarustus ja kanalisatsioon. Eelprojekt (Kambja vald, Tartumaa)
 • Hooldekodu eluhoone kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine, põhiprojekt (Paide linn)
 • 4-korteriga elumaja veevarustus ja kanalisatsioon, põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Autoremonditöökoja veevarustus ja kanalisatsioon. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Kinnistu veevarustusega liitumine ja lokaalne kanalisatsioon. Eelprojekt (Viljandi vald)

2019

 • Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine. Põhiprojekt (Viljandi vald)
 • Eksperthinnang biopuhasti sobivuse kohta kinnistule (Jõelähtme vald, Harjumaa)
 • Autoremonditöökoja veevarustus ja kanalisatsioon. Eelprojekt (Viljandi linn)
 • Korterelamu küte, veevarustus ja kanalisatsioon. Põhiprojekt (Tartu vald, Tartumaa)
 • Kortermaja kanalisatsiooniga liitumine. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Äri- ja kaubandushoone veevarustus ja kanalisatsioon. Tööprojekt (Kopli, Tallinn)
 • Eramu veevarustusega liitumine. Põhiprojekt (Viljandi vald)
 • Veevarustuse ja kanalisatsiooni kinnistutorustikud. Põhiprojekt (Viimsi vald)
 • Büroo-laohoone välisveevarustuse muudatusprojekt. Põhiprojekt (Mustamäe LO, Tallinn)
 • Eramu kanalisatsiooniga liitumine. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Raudtee infrastruktuuri hoone tuletõrje voolikusüsteemi likvideerimine. Põhiprojekt (Valga linn)
 • Lasteaia välisveevarustuse muudatusprojekt. Põhiprojekt (Mustamäe LO, Tallinn)
 • Raudtee infrastruktuuri hoone tuletõrje voolikusüsteemi likvideerimine. Põhiprojekt (Tartu linn)
 • Kinnistu vertikaalplaneering. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Eramu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Kahe kortermajaga kinnistu olmereovee- ja sademevee kanalisatsioonisüsteemide lahkvoolseks süsteemiks ümberprojekteerimine (Tartu linn)
 • Korterelamu küte, veevarustus ja kanalisatsioon. Eelprojekt (Tartu vald, Tartumaa)
 • Tootmismaa otstarbega kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumispunktide ja -torustike rajamine. Põhiprojekt (Viljandi linn) (koos perspektiivsete rendipindadega arvestamisega)
 • Reoveepuhasti ehitusprojekt (Rae vald, Harjumaa) (koos kinnistu sisese isevoolse- ja survekanalisatsiooniga)
 • Ärihoone tuletõrje voolikusüsteemi likvideerimine. Põhiprojekt (Viljandi linn) (koos hoone paberkandjal projekti digiteerimisega)
 • Eramu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine. Põhiprojekt (Rae vald, Harjumaa) (liitumispunktide ümberpaigutamine ja kinnistusisesed VK torustikud)
 • Ühepereelamu (uusehitis) veevarustus ja kanalisatsioon. Põhiprojekt (Rae vald, Harjumaa) (hoone ja kinnistusisesed VK torustikud)
 • Kauplus-ladu-teenindushoone veevarustus ja kanalisatsioon. Põhiprojekt (Jõhvi linn) (sh. uued tänavatorustikud ja liitumispunktid, kinnistu veevarustus, sademevee kanalisatsioon ja sademevee taaskasutamine, autopesula vee taaskasutus)
 • Hoone rekonstrueerimine. Väliskanalisatsiooni ja biopuhasti osa (Türi vald, Järvamaa)
 • Eramu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine. Põhiprojekt (Viljandi linn) (koos uute liitumispunktide projekteerimisega)
 • Üksikelamu rekonstrueerimine hoolekande asutuseks (Tartu linn) (veevarustuse ja kanalisatsiooni osa)
 • Ühisveevärgi liitumispunkti rajamine ja eramu veevarustuse liitumistorustik. Põhiprojekt (Viljandi vald, Viljandimaa)
 • Kaubandus-ärihoone tuletõrje voolikusüsteemi likvideerimine. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Klaasi- ja keraamikakoja tehnoloogiline kanalisatsioon (Põhja-Sakala vald, Viljandimaa)
 • Kortermaja sademeveekanalisatsioon ja vundamendidrenaaž. Põhiprojekt (Tartu linn)
 • Hoone rekonstrueerimine. Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa eelprojekt (Viljandi linn)

2018

 • Majutushoone veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumisprojekt. Eelprojekt (Tartu vald, Tartumaa)
 • Majutushoone küte, veevarustus ja kanalisatsioon. Eelprojekt (Tartu vald, Tartumaa)
 • Eksperthinnang biopuhasti sobivuse kohta kinnistule (Jõelähtme vald, Harjumaa)
 • Lao- ja büroohoone ümberehitamine. Pesumaja veevarustus ja kanalisatsioon. Eelprojekt (Jõelähtme vald, Harjumaa)
 • Rekonstrueeritava ja laiendatava elamu veevarustus ja kanalisatsioon. Põhiprojekt (Tartu linn)
 • Korterelamute veevarustuse liitumistorustiku asendamine. Põhiprojekt (Kesklinna LO, Tallinn)
 • Rekonstrueeritava laudahoone veevarustus. Põhiprojekt (Märjamaa vald, Raplamaa)
 • Ühepereelamu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonidega liitumine. Põhiprojekt (Viimsi vald, Harjumaa)