2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Töös olevad projektid

 • Eramu ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon (Viljandi linn) [2420]
 • Meelelahutushoone veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumine (Viljandi linn) [2419]
 • Korterelamu veevarustuse ja kanalisatsiooni muudatusprojekt (Viljandi linn) [2418]
 • Paluküla puurkaevpumpla (Hiiumaa) [2415]
 • Survekanalisatsioon (Jämejala küla, Viljandi vald) [2410]
 • Restorani veevarustus ja kanalisatsioon koos kinnistuvõrkudega [2408]
 • Jakobsoni tänava reoveetorustik (Viljandi linn) [2407]
 • Kortermaja veevarustuse ja kanalisatsiooni eelprojekt (Viljandi linn) [2406]
 • Eramu ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon (Jõelähtme vald) [2405]
 • Tiigi rajamise projekt (Viljandi vald) [2404]
 • Kastmisvee süsteem (veevõtt järvest) (Viljandi vald) [2403]
 • Hooldus-õppehalli laiendus (Tapa) [2402]
 • Detailplaneeringu VK osa (Pirita LO, Tallinn) [2230]
 • Garaažiboksi survekanalisatsioon (Ramsi, Viljandi vald) [2350]
 • Kortermaja veevarustus ja kanalisatsioon, põhi- ja tööprojekt (Kristiine LO, Tallinn) [2349]
 • Viljandi koduta loomade varjupaiga veevarustus ja kanalisatsioon (Viljandi vald) [2340]
 • Detailplaneeringuala veevarustus ja kanalisatsoon (Vana-Võidu, Viljandi vald) [2335]
 • Rekonstrueeritava korterelamu ning kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon (Viljandi linn) [2311]
 • Äri- ja tööstushoone veevarustus ja kanalisatsioon koos sademevee taaskasutussüsteemiga (Lasnamäe LO, Tallinn) [2229]

2024 valminud tööd

 • Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliiniku avariiveevarustuse süsteem. VK tööprojekt (Tallinn) [2413]
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgiga (Valma, Viljandi vald) [2409]
 • Büroohoone VK teostusmudeli koostamine (Kristiine LO, Tallinn) [2414]
 • Eramu veevarustuse ja kanalisatsiooni eelprojekt (Viljandi linn) [2411]
 • Arendusala välisveevarustuse ja kanalisatsiooni muudatusprojekt (Pärnu linn) [2412]
 • Pärnu KHK Õppehoone rekonstrueerimise VK tööprojekt (Pärnu linn) [2401]
 • Eramu veevarustus ja kanalisatsioon (s.h. kinnistuvõrgud) (Haabneeme, Viimsi vald) [2344]
 • Keila vana veoalajaama ümberehituse VK osa (Keila linn) [2328]
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (Viljandi vald) [2341]