2018 2019 2020 2021 2022

Töös olevad projektid

 • Eramu veevarustus ja kanalisatsioon (Haabneeme alevik, Viimsi vald)
 • Lasteaia veevarustus ja kanalisatsioon (Viljandi vald)
 • Tööstuse kinnistu sademeveekanalisatsioon PP (Karksi, Mulgi vald)
 • Valga riigimaja välisveevarustuse ja kanalisatiooni TP (Valga linn)
 • Eramu ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon (Elva vald, Tartu maakond)
 • Rajatava hoone alla jäävate kanalisatsioonide ümbertõstmine ja veetöötlusjaama heitvete kanaliseerimine (Ida-Viru maakond)
 • Kahe kinnistu lokaalne sademeveekanalisatsioon (Viljandi linn)
 • Kämpingute välisveevarustus ja -kanalisatsioon (Viljandi vald)
 • Tuletõrje veevõtukoha projekteerimine (Jüri alevik, Rae vald)
 • Viljandi maakonnahaigla ja tervisekeskuse põrandate alune kanalisatsioon TP (Viljandi linn)
 • Rekonstrueeritava ja laiendatava büroohoone ning kinnistu veevarustus, reovee- ja sademeveekanalisatsioon (Kesklinna LO, Tallinn)
 • Arenduspiirkonna veevarustuse pumpla, tarnetorustik ja reoveepuhasti (Viljandi vald)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga, ÜVK trasside pikendamine, liitumipunktid ja kinnistutorustikud, tööprojekt (Viljandi linn)
 • Kahe büroohooneks rekonstrueeritava hoone, ühe kohvikuks rekonstrueeritava hoone ja uueehitisena rajatava korterelamu veevarustuse- ja kanalisatsioonipaigaldised ja VK välisvõrgud EP, PP, TP (Kristiine LO, Tallinn)
 • Kinnistu veevarustuse ühendustorustik PP (Viljandi linn)
 • Ärihoone veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumise torustike rajamine, põhiprojekt (Viljandi linn)

2022 valminud tööd

 • Eramu ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon, sademevesi (Jõelähtme vald)
 • Garaažiboksi liitumine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga, põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Kauplusehoone lokaalne veevarustus, olmereovee- ja sademeveekanalisatsioon (Tuulna küla, Lääne-Harju vald)
 • Kanalisatsioonikaevude asendamine (Lasnamäe LO, Tallinn)
 • Hinnang tööstushoone kinnistu sademeveesüsteemile ja parandusettepanekud (Lasnamäe LO, Tallinn)
 • Rajatava eluhoone veevarustus ja kanalisatsioon ning kinnistu lokaalne veevarustus ja kanalisatsioon ning sademeveekäitlus (Viljandi vald)
 • Küla keskuse veevarustuse ja kanalisatsiooni osaline rekonstrueerimine, põhiprojekt (Põhja-Sakala vald)
 • Veevarustuse liitumise projekt (Haabersti LO, Tallinn)
 • Tootmishoone VK liitumine ja kinnistu tuletõrjevee rek. (Viljandi linn)
 • Kinnistu veevarustusega liitumine (Elva linn, Elva vald, Tartumaa)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgiga (Viljandi linn)
 • Kinnistu ja rajatava hoone veevarustus ja kanalisatsioon (Viiratsi alevik, Viljandi vald)
 • Tootmishoone laienduse veevarustus ja kanalisatsioon eel- ja põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Eramu veevarustus ja kanalisatsioon, eelprojekt (Nõmme LO, Tallinn)
 • Kinnisvara arenduspiirkonna tarbevee- ja tuletõrjeveevarustus (Viljandi vald)
 • Kinnistu lokaalne veevarustus ja kanalisatsioon (Loodi, Viljandi vald)
 • Korterelamu liitumine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga (Mustla, Viljandi vald)
 • Tuletõrjevee mahuti, tööprojekt (Rae vald)