2018 2019 2020 2021 2022

Töös olevad projektid

 • Kinnistu liitumine ühisveevärgiga (Viljandi linn) [2331]
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgiga (Viljandi linn) [2330]
 • Grossi pood, veevarustus ja kanalisatsioon (Mustla alevik, Viljandi vald) [2329]
 • Keila vana veoalajaama ümberehituse VK osa (Keila linn) [2328]
 • Korterelamu välisveevarustus, -kanalisatsioon ja sademevesi (Saku) [2326]
 • Kinnistu(te) survekanalisatsioon ja liitumine ühisveevärgi kanalisatsioniga (Haljala vald) [2324]
 • Vilja tänava veetorustik (Viljandi linn) [2323]
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgiga (Viljandi linn) [2322]
 • Rajatava meelelahutushoone veevarustus, kanalisatsioon ja sademevesi (Viljandi linn) [2321]
 • Kastmisvee süsteem (sademevee kogumisega) (Viljandi vald) [2320]
 • Veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademevee välisvõrgud (Valga linn) [2318]
 • Kinnistu liitumine veevarustusega (Viljandi vald) [2317]
 • Eramu sademeveekäitlus (Viljandi vald) [2316]
 • Asumi ühisveevärk ja kanalisatsioon (s.h. survekanalisatsioon) (Häädemeeste vald) [2313]
 • 3-korteriga elamu rekonstrueerimine ning veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud (Viljandi vald) [2312]
 • Tootmishoone veevarustuse tsüklogrammide koostamine (Võru linn) [2310]
 • Konsultatsioon abihoone veevarustuse ja kanalisatsiooni osas (Haaslava vald, Tartumaa) [2308]
 • Arenduspiirkonna korterelamute (16 krt.elamut) hoonesisesed veevarustuse- ja kanalisatsioonipaigaldised (Tartu vald) [2304]
 • Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku isolatsioonipalatite rekonstrueerimine. VK osa (Tallinn) [2303]
 • Rajatava korterelamu ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioonitsioon (Viljandi linn) [2302]
 • Korterelamuks rekonstrueeritavate hoonete ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioonitsioon (Viljandi linn) [2301]
 • Kinnistu lokaalse veevarustuse ja kanalisatsiooni kasutusteatise menetlus (Viljandi vald) [2253]
 • Eramu veevarustus, olmereovee- ja kanalisatsioon ning vundamendidrenaaž (Viljandi vald) [2245]
 • Põhja-Eesti Verekeskuse VK tööprojekt (Tallinn) [2244]
 • Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliiniku isolatsioonipalatite rekonstrueerimine. VK osa (Tallinn) [2242]
 • Korterelamu veevarustus ja kanalisatsioon (Tallinn) [2240]
 • Paide Riigigümnaasiumi VK ja kütte teostusmudel (Paide linn) [2233]
 • Suvekohviku survekanalisatsioon (Viljandi linn) [2231]
 • Äri- ja tööstushoone veevarustus ja kanalisatsioon koos sademevee taaskasutussüsteemiga (Lasnamäe LO, Tallinn) [2229]
 • Kahe büroohooneks rekonstrueeritava hoone, ühe kohvikuks rekonstrueeritava hoone ja uueehitisena rajatava korterelamu veevarustuse- ja kanalisatsioonipaigaldised ja VK välisvõrgud EP, PP, TP (Kristiine LO, Tallinn) [2167]

2023 valminud tööd

 • Kinnistu välisveevarustus ja -kanalisatsioon (Viljandi vald)
 • Korterelamu rekonstrueerimine (Viljandi linn)
 • Suure-Jaani Õigeusukiriku veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumine (Suure-Jaani linn)
 • Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine (Viljandi linn)
 • Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine (Viljandi linn)
 • Tootmishoone veevarustus ja kanalisatsioon (Kiili, Harju maakond)
 • Kinnistu lokaalse kanalisatsiooni teostusjoonis ja kasutusteatis (Põhja-Sakala vald)
 • Äri- ja tootmishoone ning kinnistu veevarustus ja kanalistsioon (Viljandi linn)
 • Kahe ridaelamu välisveevarustus ja -kanalisatsioon (Luunja vald)
 • Äri- ja tootmishoone veevarustus ja kanalisatsioon VKS EP ja VKV PP (Viljandi linn)
 • Autoteenindus ja kaupluslao hoone ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon (Viljandi linn)
 • Rekonstrueeritava ja laiendatava büroohoone ning kinnistu veevarustus, reovee- ja sademeveekanalisatsioon (Kesklinna LO, Tallinn)
 • Tootmishoone ja kinnistu veevarustus ning kanalisatsioon (Türi, Järvamaa)