2018 2019 2020 2021 2022 2023
 • Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine. Põhiprojekt (Viljandi vald)
 • Eksperthinnang biopuhasti sobivuse kohta kinnistule (Jõelähtme vald, Harjumaa)
 • Autoremonditöökoja veevarustus ja kanalisatsioon. Eelprojekt (Viljandi linn)
 • Korterelamu küte, veevarustus ja kanalisatsioon. Põhiprojekt (Tartu vald, Tartumaa)
 • Kortermaja kanalisatsiooniga liitumine. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Äri- ja kaubandushoone veevarustus ja kanalisatsioon. Tööprojekt (Kopli, Tallinn)
 • Eramu veevarustusega liitumine. Põhiprojekt (Viljandi vald)
 • Veevarustuse ja kanalisatsiooni kinnistutorustikud. Põhiprojekt (Viimsi vald)
 • Büroo-laohoone välisveevarustuse muudatusprojekt. Põhiprojekt (Mustamäe LO, Tallinn)
 • Eramu kanalisatsiooniga liitumine. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Raudtee infrastruktuuri hoone tuletõrje voolikusüsteemi likvideerimine. Põhiprojekt (Valga linn)
 • Lasteaia välisveevarustuse muudatusprojekt. Põhiprojekt (Mustamäe LO, Tallinn)
 • Raudtee infrastruktuuri hoone tuletõrje voolikusüsteemi likvideerimine. Põhiprojekt (Tartu linn)
 • Kinnistu vertikaalplaneering. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Eramu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Kahe kortermajaga kinnistu olmereovee- ja sademevee kanalisatsioonisüsteemide lahkvoolseks süsteemiks ümberprojekteerimine (Tartu linn)
 • Korterelamu küte, veevarustus ja kanalisatsioon. Eelprojekt (Tartu vald, Tartumaa)
 • Tootmismaa otstarbega kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumispunktide ja -torustike rajamine. Põhiprojekt (Viljandi linn) (koos perspektiivsete rendipindadega arvestamisega)
 • Reoveepuhasti ehitusprojekt (Rae vald, Harjumaa) (koos kinnistu sisese isevoolse- ja survekanalisatsiooniga)
 • Ärihoone tuletõrje voolikusüsteemi likvideerimine. Põhiprojekt (Viljandi linn) (koos hoone paberkandjal projekti digiteerimisega)
 • Eramu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine. Põhiprojekt (Rae vald, Harjumaa) (liitumispunktide ümberpaigutamine ja kinnistusisesed VK torustikud)
 • Ühepereelamu (uusehitis) veevarustus ja kanalisatsioon. Põhiprojekt (Rae vald, Harjumaa) (hoone ja kinnistusisesed VK torustikud)
 • Kauplus-ladu-teenindushoone veevarustus ja kanalisatsioon. Põhiprojekt (Jõhvi linn) (sh. uued tänavatorustikud ja liitumispunktid, kinnistu veevarustus, sademevee kanalisatsioon ja sademevee taaskasutamine, autopesula vee taaskasutus)
 • Hoone rekonstrueerimine. Väliskanalisatsiooni ja biopuhasti osa (Türi vald, Järvamaa)
 • Eramu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine. Põhiprojekt (Viljandi linn) (koos uute liitumispunktide projekteerimisega)
 • Üksikelamu rekonstrueerimine hoolekande asutuseks (Tartu linn) (veevarustuse ja kanalisatsiooni osa)
 • Ühisveevärgi liitumispunkti rajamine ja eramu veevarustuse liitumistorustik. Põhiprojekt (Viljandi vald, Viljandimaa)
 • Kaubandus-ärihoone tuletõrje voolikusüsteemi likvideerimine. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Klaasi- ja keraamikakoja tehnoloogiline kanalisatsioon (Põhja-Sakala vald, Viljandimaa)
 • Kortermaja sademeveekanalisatsioon ja vundamendidrenaaž. Põhiprojekt (Tartu linn)
 • Hoone rekonstrueerimine. Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa eelprojekt (Viljandi linn)