• Autoteenindus ja väikelaod – hoone VK paigaldised (Pärnu linn) [2239]
 • Pärnu ÜJP laatsareti VK TP (Pärnu linn) [2238]
 • Tehnika tänava kanalisatsioon (Viiratsi, Viljandi vald) [2334]
 • Kastmisvee süsteem (sademevee kogumisega) (Viljandi vald) [2320]
 • Rekonstrueeritava korterelamu ning kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon (Viljandi linn) [2311]
 • Lääne-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku isolatsioonipalatite rekonstrueerimine. VK osa (Tallinn) [2303]
 • Korterelamuks rekonstrueeritavate hoonete ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioonitsioon (Viljandi linn) [2301]
 • Lääne-Tallinna Keskhaigla Nakkuskliiniku isolatsioonipalatite rekonstrueerimine. VK osa (Tallinn) [2242]
 • Viljandi Vallavalitsuse hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni tööprojekti muudatusprojekt (Viljandi vald)
 • Eramu sademeveekäitlus (Viiratsi, Viljandi vald)
 • Arenduspiirkonna korterelamute (16 krt.elamut) hoonesisesed veevarustuse- ja kanalisatsioonipaigaldised (Tartu vald)
 • Vilja tänava veetorustik (Viljandi linn)
 • Kalevi tänava veetorustik (Viljandi linn)
 • Kinnistu lokaalse veevarustuse ja kanalisatsiooni kasutusteatise menetlus (Viljandi vald)
 • Kahe büroohooneks rekonstrueeritava hoone, ühe kohvikuks rekonstrueeritava hoone ja uusehitisena rajatava korterelamu veevarustuse- ja kanalisatsioonipaigaldised EP, EP+ ja VK välisvõrgud EP, PP, TP (Kristiine LO, Tallinn)
 • Restorani hoone ja välisvõrkude VK osa EP (Viljandi vald)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgiga (Viljandi linn)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgiga (Viljandi linn)
 • Grossi pood, veevarustus ja kanalisatsioon (Mustla alevik, Viljandi vald)
 • Korterelamu välisveevarustus, -kanalisatsioon ja sademevesi (Saku)
 • Kinnistu(te) survekanalisatsioon ja liitumine ühisveevärgi kanalisatsioniga (Haljala vald)
 • Eramu veevarustus ja kanalisatsioon (s.h. välisvõrgud) (Viljandi vald)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgiga (Viljandi linn)
 • Rajatava meelelahutushoone veevarustus, kanalisatsioon ja sademevesi (Viljandi linn)
 • Veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademevee välisvõrgud (Valga linn)
 • Kinnistu liitumine veevarustusega (Viljandi vald)
 • Asumi ühisveevärk ja kanalisatsioon (s.h. survekanalisatsioon) (Häädemeeste vald)
 • 3-korteriga elamu rekonstrueerimine ning veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud (Viljandi vald)
 • Tootmishoone veevarustuse tsüklogrammide koostamine (Võru linn)
 • Põhja-Eesti Verekeskuse VK tööprojekt (Tallinn)
 • Konsultatsioon abihoone veevarustuse ja kanalisatsiooni osas (Haaslava vald, Tartumaa)
 • Rajatava korterelamu ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioonitsioon (Viljandi linn)
 • Eramu veevarustus, olmereovee- ja kanalisatsioon ning vundamendidrenaaž (Viljandi vald)
 • Paide Riigigümnaasiumi VK ja kütte teostusmudel (Paide linn)
 • Suvekohviku survekanalisatsioon (Viljandi linn)
 • Kinnistu välisveevarustus ja -kanalisatsioon (Viljandi vald)
 • Korterelamu rekonstrueerimine (Viljandi linn)
 • Suure-Jaani Õigeusukiriku veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumine (Suure-Jaani linn)
 • Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine (Viljandi linn)
 • Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine (Viljandi linn)
 • Tootmishoone veevarustus ja kanalisatsioon (Kiili, Harju maakond)
 • Kinnistu lokaalse kanalisatsiooni teostusjoonis ja kasutusteatis (Põhja-Sakala vald)
 • Äri- ja tootmishoone ning kinnistu veevarustus ja kanalistsioon (Viljandi linn)
 • Kahe ridaelamu välisveevarustus ja -kanalisatsioon (Luunja vald)
 • Äri- ja tootmishoone veevarustus ja kanalisatsioon VKS EP ja VKV PP (Viljandi linn)
 • Autoteenindus ja kaupluslao hoone ja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon (Viljandi linn)
 • Rekonstrueeritava ja laiendatava büroohoone ning kinnistu veevarustus, reovee- ja sademeveekanalisatsioon (Kesklinna LO, Tallinn)
 • Tootmishoone ja kinnistu veevarustus ning kanalisatsioon (Türi, Järvamaa)