Üldinfo

Käesolevad privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Inseneribüroo Nugis OÜ kodulehel https://www.ibnugis.ee/ (edaspidi koduleht).

Privaatsustingimuste eesmärk on tagada klientide privaatsus kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation), millega saab lähemalt tutvuda ametlikul veebilehel https://www.eugdpr.org/.

Kasutades Inseneribüroo Nugis OÜ-le kuuluvat kodulehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega, mis on kirjeldatud meie Privaatsustindimustes.

Mõisted

Käesolevates tingimustes kasutatavad mõisted, mis on lahti seletatud käesolevas alapunktis “Mõisted” on tekstis antud kaldkirjas ehk kursiivis.

 • Privaatsustingimused (edaspidi ka tingimused) on käesolev dokument, mis kirjeldab isikuandmete ja info kogumist, töötlemist ja küpsiste kasutamist Inseneribüroo Nugis OÜ poolt.
 • Meie all on käesolevates privaatsustingimustes mõeldud Inseneribüroo Nugis OÜ-d äriühinguna ja selle ametlikke esindajaid.
 • Koduleht on Inseneribüroo Nugis OÜ veebileht, mis paikneb aadressil https://www.ibnugis.ee/
 • Kasutaja(d) on kõik isikud, kes külastavad kodulehte, tarbivad meie teenuseid või edastavad meile omalt poolt infot ja isikuandmeid.
 • Teenused on kõik Inseneribüroo Nugis OÜ poolt pakutavad tooted ja teenused, mis võivad olla loetletud kodulehe alajaotises “Ettevõttest“, kuid ei piirdu ainult seal tooduga.
 • Info on kogu informatsioon, mille meie teenuste kasutajad on meile teatavaks teinud kas läbi kodulehe, või mõne teise suhtluskanali kaudu (näiteks telefoni teel või sotsiaalmeedia kaudu).
 • Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (näiteks nimi, telefoninumber, postiaadress, e-posti aadress). Samuti kuulub isikuandmete alla Inseneribüroo Nugis OÜ poolt kogutav isikustatav info, mis saab teatavaks läbi kodulehe , sotsiaalmeedia kanalite ja meie poolt pakutavate teenuste kasutamine.
 • Küpsis on väike tekstifail, mille salvestab veebilehitseja automaatselt kasutaja kasutatavasse seadmesse. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt (nt. Google või Facebook). Küpsisefailid ei ole reeglina arvuti jaoks ohtlikud. Kasutusel on kahte liiki küpsiseid: seansiküpsised ja püsiküpsised. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad kasutaja veebilehelt lahkudes või veebilehitseja sulgudes. Seansiküpsised on vajalikud kodulehe funktsionaalsuse võimaldamiseks. Püsivad küpsised on failid, mis jäävad kasutaja arvutisse püsivalt seniks kuni need sealt kustutatakse. Neid võidakse kasutada korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks. Küpsistes salvestub teave, kuidas veebilehte kasutatakse, samuti võivad need sisaldada vormidesse sisestatud isikuandmeid, et te ei peaks sama infot uuesti sisestama kui te asute näiteks kommentaari kirjutama.
 • Kolmas osapool on ettevõte või isik, kes ei ole meie või kasutaja.

Kes me oleme?

Oleme 2018. aastal loodud projekteerimisettevõte ärinimega Inseneribüroo Nugis OÜ, kelle põhitegevusalaks on veevatustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine ja erialaste insenertehniliste konsultatsioonide pakkumine.

Kuidas ja milliseid isikuandmeid me kogume?

Inseneribüroo Nugis OÜ kogub ja säilitab oma teenuste kasutajate kontaktandmeid, kui need on vajalikud teenuse osutamiseks (näiteks hinnapakkumise tegemiseks või projekteerimis- või konsultatsiooniteenuse osutamiseks).

Inseneribüroo Nugis OÜ ei kasuta Teie poolt edastatud kontaktandmeid reklaami edastamise eesmärgil.

E-post ja telefonivestlus

Teie poolt e-posti või telefoni teel edastatud kontaktandmeid käsitletakse vastavalt käesolevatele tingimustele nagu teisigi isikuandmeid ning kasutatakse vaid Teile teenuste osutamiseks.

Kontaktivormid

Kontaktivormidesse sisestatud infot kasutatakse Teiega ühenduse võtmiseks ja Teile teenuste osutamiseks ning ei jagata kolmandatele osapooltele ilma Teiega kooskõlastamata.

Kommentaarid

Kasutajate kommentaare võidakse kontrollida läbi automaatsete spämmi tuvastamise teenuste. Selleks kogume kodulehel kommentaaride vormis kuvatud andmeid ning kasutaja IP-aadressi ja brauseri kasutajaagendi stringi.

Kodulehele jäetud kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse lõputult. Seda tehakse selleks, et me saaksime ära tunda ja automaatselt heaks kiita jätkukommentaarid ilma neid modereerimisjärjekorras kinni hoidmata.

Teie e-posti aadressist loodud anonüümset stringi (räsi) võidakse edastada Gravatari teenusele, et kontrollita, kas te olete selle teenuse kasutaja. See võimaldab pärast teie kommentaari heakskiitmist teie profiilipildi kuvamist kodulehel koos teie kommentaariga.

Küpsised

Inseneribüroo Nugis OÜ kodulehel kasutatakse küpsiseid eesmärgiga tagada parem kodulehe kasutuskogemus, efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Kasutades kodulehte nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevates tingimustes kirjeldatud viisil.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad võivad vaikimisi lubada küpsisefailide säilitamist seadmes. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata ja/või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi koduleht korrektselt töötada.

Statistika

Käesolev koduleht kogub statistilist infot Google Analytics teenuse kaudu, et tagada meie klientidele kiirem, mugavam ja kasutajasõbralikum kodulehe külastus ning koduleheparem leitavus otsingumootorites.

Kogutavad andmed hõlmavad külastatud alalehti, külastusaega, külastuste arvu, kasutatavaid seadmeid, sisenemiskanaleid, päritoluriiki ja muud statistilist infot.

Teistelt veebilehtedelt lisatud sisu

Selle kodulehe postitused võivad sisaldada teistelt veebilehtedelt lisatud sisu (nt. videod, pildid, artiklid, lingid). Lisatud sisu võib käituda viisil, nagu te olekite külastanud selle sisu päritolu lehekülge.

Need veebilehed võivad koguda teie kohta andmeid, kasutada küpsiseid, sisaldada kolmandate osapoolte poolset jälgimist või jälgida teie toiminguid.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Inseneribüroo Nugis OÜ ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul kui see on otseselt vajalik Teile teenuse osutamiseks või meie poolt osutatud teenuse arve tähtaja ületanud võlgnevuse sisse nõudmiseks inkasso teenuse osutaja poolt.

Üldjuhul edastatakse Teie andmeid vaid Teie enda nõusolekul. Selliseks juhuks võib olla näiteks Teie poolt tellitud ehitusprojekti kooskõlastamine kolmanda asjasse puutuva osapoolega, keda planeeritav ehitustegevus võib mõjutada (näiteks kohalik vee-ettevõte).

Inkasso teenuse pakkujale edastame kõik 30 päeva üle maksetähtaja tasumata arved koos võlgniku kontaktandmetega võlgnevuse sissenõudmiseks. Eraldi nõusolekut me Kasutajalt selleks ei küsi.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame

Inseneribüroo Nugis OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on teenuste osutamiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

Me rakendame kõiki mõistlike meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on igal ajal õigus:

 • keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sealhulgas teenuse osutamiseks;
 • saada teada, milliseid isikuandmeid ja infot on Tema kohta kogutud ja säilitatud;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete üleandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saate e-posti aadressile info@ibnugis.ee vastavasisuline vabas vormis sooviavaldus.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui kasutaja leiab, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Privaatsustingimuste jõustumine ja muutmine

Inseneribüroo Nugis OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga tagada nende õigsus, selgud ja kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati saadavad kodulehel.

Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud ja kehtivad alates 07. september 2023. aastal.

Kuidas saab ühendust

Kõigi privaatsustingimuste ja isikuandmete töötluse kohta tekkivate küsimustega seoses palume võtta ühendust kodulehe rubriigis “Kontaktid” toodud kanalite kaudu.