2018 2019 2020 2021 2022 2023
 • Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine kinnistut läbiva olemasoleva ühisveevärgi kanalisatsiooni ümberpaigutamisega (Viljandi linn)
 • Veevarustuse liitumispunktide rajamine kahele kinnistule ja ühe kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni torustikud (Viljandi linn)
 • Kahe 32-korteriga kortermaja hoonesisene veevarustus ja kanalisatsioon. Eelprojekt (Tartu vald)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgiga ning kanalisatsiooni rekonstrueerimine (Viljandi linn)
 • Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine (Viljandi linn)
 • Suvila veevarustus ja kanalisatsiooni liitumistorustikud (Häädemeeste vald, Pärnumaa)
 • Välisveevõrgu torustiku põhiprojekt (Leie, Viljandi vald)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Põhiprojekt (Kristiine LO, Tallinn)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Survekanalisatsiooni põhiprojekt (Põhja-Sakala vald, Viljandimaa)
 • Suvila veevarustus ja kanalisatsioon (Viimsi vald, Harjumaa)
 • Aleviku keskuse hoone VK tööprojekt. (Saue vald, Harjumaa)
 • Veiniköögi biopuhasti põhiprojekt (Mulgi vald, Viljandimaa)
 • Lao- ja olmehoonete kompleksi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine (sh. ca. 200m veevarustuse torustiku ja survekanalisatsiooni kinnisel meetodil rajamise projekteerimine). Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Hooldekodu eluhoone veevarustuse ja kanalisatsiooni tööprojekt (Paide linn)
 • Ühiskondliku hoone tuletõrje voolikusüsteemi likvideerimine. Põhiprojekt (Haabersti LO, Tallinn)
 • Veetorustiku audit. (Viljandi vald)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Kinnistu lokaalne veevarustus ja -kanalisatsioon salvkaevu ja kogumismahuti baasil. Eelprojekt (Viljandi linn)
 • Tööstushoone veevarustus ja kanalisatsioon (sh. hoonesisene VK, kinnistu VK ja ca 200m veevarustuse tänavatorustiku koos hüdrandiga). Põhiprojekt (Kambja vald, Tartumaa)
 • Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Ühiskondliku hoone ruumiandmete korrektruur ehitisregistris. Põhiprojekt (Haabersti LO, Tallinn)
 • Tööstushoone veevarustus ja kanalisatsioon. Eelprojekt (Kambja vald, Tartumaa)
 • Hooldekodu eluhoone kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine, põhiprojekt (Paide linn)
 • 4-korteriga elumaja veevarustus ja kanalisatsioon, põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Autoremonditöökoja veevarustus ja kanalisatsioon. Põhiprojekt (Viljandi linn)
 • Kinnistu veevarustusega liitumine ja lokaalne kanalisatsioon. Eelprojekt (Viljandi vald)