Inseneribüroo Nugis OÜ on 2018. aasta juunis loodud projekteerimisettevõte. Omame MTR registreeringut hoonesiseste ja selle juurde kuuluvate veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ning välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekteerimiseks. Samuti omame MTR registreeringut automaatse tulekustutussüsteemi projekteerimiseks. Pakume elu-, äri-, tööstus- ja ühiskondlike hoonete eriosade projekteerimise ja konsultatsiooni teenust veevarustuse ja kanalisatsiooni erialal.

Ettevõte koostab projekte ehitusloa taotlemiseks, ehitusteatise esitamiseks, võrguvaldajatega liitumistorustike kooskõlastamiseks, ehitajale ehitamiseks, iseehitajatele, ehituse hinna kalkuleerimiseks, hinnapakkumiste küsimiseks, ehitusregistrisse esitamiseks jms. Iga konkreetse töö puhul lähenetakse individuaalselt ning arvestatakse kliendi vajaduste ja soovidega ning koostatakse projekt või dokument vastavalt sõlmitud kokkulepetele. Iga töö tulemus vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja soovi korral väljastatakse lisaks digitaalsele ka paberkandjal.

Meie missiooniks on pakkuda ehitus- ja projekteerimisettevõtetele, ametiasutustele, MTÜ’dele, korteriühistutele ja eraklientidele kiiret ning kvaliteetset projekteerimisteenust ning erialast konsultatsiooni.

Inseneribüroo Nugis OÜ poolt pakutavad teenused:

  • Veevarustuse-, olmereovee- ja sademeveekanalisatsiooni võrkudega liitumise projekteerimine
  • Hoone veevarustuse- ja/või kanalisatsiooni projekteerimine
  • Lokaalsete veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine
  • Sademevee kanalisatsiooni ja ehitusdrenaaži projekteerimine
  • Veevarustuse, reovee- ja sademeveekanalisatsiooni tänavatorustike projekteerimine
  • Erialaste konsultatsioonide pakkumine

Lisaks pakume:

  • Meie koostatud projektidele vajalike kooskõlastuste hankimine ja ehitisregistri toimingud
  • Teostusjooniste koostamine ja vormistamine
  • Väikesemahuliste hoonete üles mõõdistamine ja digitaalsete jooniste koostamine
  • Ehituslike ja inventariseerimisjooniste digitaliseerimine