Inseneribüroo Nugis OÜ on 2018. aasta 11. juulil loodud projekteerimisettevõte. Omame MTR registreeringut hoonesiseste ja selle juurde kuuluvate veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ning välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekteerimiseks. Pakume elu-, äri-, tööstus- ja ühiskondlike hoonete eriosade ja hooneväliste tehnovõrkude projekteerimise teenust ja konsultatsiooni veevarustuse ja kanalisatsiooni erialal.

Ettevõte koostab projekte ehitusloa taotlemiseks, ehitusteatise esitamiseks, võrguvaldajatega liitumistorustike kooskõlastamiseks, ehitajale ehitamiseks, iseehitajatele, ehituse hinna kalkuleerimiseks, hinnapakkumiste küsimiseks, ehitusregistrisse esitamiseks jms. Iga konkreetse töö puhul lähenetakse individuaalselt ning arvestatakse kliendi vajaduste ja soovidega ning koostatakse projekt või dokument vastavalt sõlmitud kokkulepetele. Iga töö tulemus vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja soovi korral väljastatakse lisaks digitaalsele kujule ka paberkandjal.

Meie missiooniks on pakkuda oma klientidele kiiret ning kvaliteetset projekteerimisteenust ning erialast konsultatsiooni.

Inseneribüroo Nugis OÜ poolt pakutavad teenused:

 • Veevarustuse-, olmereovee- ja sademeveekanalisatsiooni võrkudega liitumise projekteerimine
 • Hoone veevarustuse- ja/või kanalisatsiooni projekteerimine
 • Lokaalsete veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine
 • Sademevee kanalisatsiooni ja ehitusdrenaaži projekteerimine
 • Veevarustuse, reovee- ja sademeveekanalisatsiooni tänavatorustike projekteerimine
 • Erialaste konsultatsioonide pakkumine
 • VK süsteemide BIM mudeldamine (VK-torustikud 3; MagiCAD Piping)

Lisaks pakume:

 • Meie koostatud projektidele vajalike kooskõlastuste hankimine ja ehitisregistri toimingud
 • Teostusjooniste koostamine ja vormistamine
 • Väikesemahuliste hoonete üles mõõdistamine ja digitaalsete jooniste koostamine
 • Ehituslike ja inventariseerimisjooniste digitaliseerimine