2018 2019 2020 2021 2022 2023
  • Majutushoone veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumisprojekt. Eelprojekt (Tartu vald, Tartumaa)
  • Majutushoone küte, veevarustus ja kanalisatsioon. Eelprojekt (Tartu vald, Tartumaa)
  • Eksperthinnang biopuhasti sobivuse kohta kinnistule (Jõelähtme vald, Harjumaa)
  • Lao- ja büroohoone ümberehitamine. Pesumaja veevarustus ja kanalisatsioon. Eelprojekt (Jõelähtme vald, Harjumaa)
  • Rekonstrueeritava ja laiendatava elamu veevarustus ja kanalisatsioon. Põhiprojekt (Tartu linn)
  • Korterelamute veevarustuse liitumistorustiku asendamine. Põhiprojekt (Kesklinna LO, Tallinn)
  • Rekonstrueeritava laudahoone veevarustus. Põhiprojekt (Märjamaa vald, Raplamaa)
  • Ühepereelamu ühisveevärgi ja -kanalisatsioonidega liitumine. Põhiprojekt (Viimsi vald, Harjumaa)